Зимни програми

Общи условия

Общи Условия за провеждане на ски и сноуборд обучение на Туроператор „Мотен спорт” ООД (Удостоверение – РК-01-6848)

 

1. ЗАПИСВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ

Записването и заплащането  за ски и сноуборд обучение се извършват :

В офиса – подлеза на ул.”Гурко” и бул.” В.Левски” – работно време от 09.30 ч. до 17.30 ч.

В офиса на ски училище ”Мотен” в х. Алеко, Витоша- работно време – 09.00 ч. до 15.30 ч.

По банков път след предварително изпратен имейл на nina.moten@abv.bg , с попълнен и подписан  договор от родител /настойник/ на детето, подписани общи условия  и копие от платежно нареждане. При заплащане по банков път, първият ден от курса, Клиента трябва да изисква от служител на”Мотен Спорт”, в автобуса, карта за ски или сноуборд обучение.

При наличие на специфични заболявания или особености, те трябва да бъдат попълнени в договора.

При записване в някой от офисите на „Мотен Спорт“, Клиентът трябва да получи договор за изброените от него услуги, заедно с касова бележка, която той е длъжен да изиска от Туроператора и да съхранява  до приключване на услугата.

2. Необходима информация за записване:

 1. Три имена и ЕГН /дата на раждане/
 2. Телефон за връзка и имейл

3. Място на тръгване.

 1. Ръст и номер обувки – ако Клиентът ще ползва екипировка от гардероба на „Мотен”
 2. Когато Клиент на ски училището ползва собствена екипировка, то тя трябва да бъде в пълна изправност и надписана с имената на Клиента. Размерът на ските или сноуборда, трябва да бъде съобразен с ръста на Клиента.
 3. Ниво на умения на Клиента (начинаещ, напреднал);
 4. При обучение на чужд език /английски, немски, френски или руски/ цената на обучението се повишава с по 5 лева на час

4. ЛИФТ КАРТИ

 1. Цената на ски съоръженията /влек или лифт/, не е включена в пакетните цени и се заплаща допълнително.
 2. Стойността на лифт картата не се възстановява, при лошо време, загубване, повреждане, болест, спиране на тока и други.
 3. При закупуването на лифт картата се плаща депозит от 5 лв., който се възстановява след връщането на картата.

5. ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСОВЕТЕ:

Тръгване и връщане:

 • тръгване в 08:00 ч. – връщане в 16.30 ч. – 17.00 ч.

Автобусът тръгва от стадион „Васил Левски” – първа спирка. Автобусът се движи по маршрут: бул. „България“ – Драгалевци площада – хижа „Алеко“.

Спирки: 1. Бензиностанция „Шел“ на бул. „България“ – спирка „Ручей“; 2. спирка на „БИЛА“ – след бул.“Т. Каблешков“ на спирката на автобус  64;  3. Драгалевци – площада.

При уточняване на спирката е желателно, Клиентът да чака 10 мин. по-рано на избрана от него спирка. Автобусът не може да прави престой на спирките и да изчаква закъснели клиенти. На връщане спирките са от срещуположната страна в посока центъра.

При презаверяване на неизползвана услуга извън сроковете за анулация се доплаща 12 лв. за транспорт.

При желание за ползване само на транспорт, цената е 12 лв. за двете посоки.

При условие,че Клиентът не се качва и не слиза от първа спирка, е необходимо мястото за качване и слизане да се уточни предварително.

 „Мотен Спорт“ не поема отговорност при нарушен график на работа на училището и осигурен транспорт, вследствие на проблем с почистването или проходимостта на пътя  кв. Драгалевци – хижа „Алеко“.

Времетраене на курсовете: Обучението е по 4 часа на ден – два часа преди обяд, обедна почивка и два часа след обяд. Груповото обучение се провежда в групи от 6 до 12 човека, разпределени в класове, според нивото на техните умения.

6. Изхранване:

 1. Обядът не влиза в цената на пакета. За целта трябва да се подсигури сух пакет и вода.
 2. При желание и предварителна заявка, можем да подсигурим топъл обяд в х. Алеко,който включва – топла супа и основно ястие. При предварителна анулация на заявен обяд до 24 часа , купонът може да се презавери до 2 седмици след крайната дата на курса.
 3. По време на обедната почивка на всички участници се предоставя безплатно чай.

7. Условия за изменение и анулиране на тип програма

 1. Клиентът може да анулира заявен ски/сноуборд курс или част от него, без да дължи неустойка до 5 работни дни преди договорената начална дата.
 2. При анулиране на ски/ сноуборд курс в срок от 5 работни дни до 48 часа преди договорената начална дата, туроператорът възстановява на Клиента 70% от заплатената цена.
 3. При анулиране, след посочените срокове или при пропуснати занимания, след започнал курс, туроператорът не дължи възстановяване на средства на Клиента.
 4. При започнат курс и пропуснати занимания, поради болест или друга уважителна причина, туроператорът договаря с Клиента друг възможен срок за провеждане на пропуснатите занятия , в рамките на две седмици след крайната дата на заявения курс. В тези случаи Клиентът заплаща допълнително стойността на планинската застраховка за новия срок на обучение и транспорта за пропуснатите дни.
 5. Ако курсът не може да започне поради липса на условия (недостатъчна снежна покривка), туроператорът съгласува с Клиента друг срок, в подходящо за него време. При невъзможност от страна на Клиента за провеждане на курса в друг период заплатената сумата се възстановява без неустойки.
 6. Туроператорът възстановява на Клиента парични средства само след представяне на договор с приложен касов бон или копие от платежно нареждане и предварително обаждане в офиса-подлеза на „Гурко” и „В.Левски”, на тел. 02/980 55 33 или 0877 10 14 27 и в писмен вид на email:nina.moten@abv.bg.
 7. Парични средства се възстановяват в рамките на съответния ски сезон.
 8. Клиентът се задължава да спазва правилата за безопастност на пистите на ски център „Алеко”.
 9. Туроператорът не носи отговорност за загубени /забравени или откраднати вещи. При загубена или забравена вещ, Клиентът трябва да уведоми Туроператора в срок до два  дни  за да може да съдейства за намирането .
 10. Цената на планинската застраховка е включена в цената на пакета. Ако Клиентът пропусне един или повече дни от курса, но впоследствие довърши обучението си, за всеки от допълнителните дни , ще трябва да заплати  стойността на застраховката.Туроператорът може да откаже да застрахова Клиент и не носи отговорност при настъпило застрахователно събитие, в случай, че Клиентът не е предоставил коректни лични данни / три имена, ЕГН

8. ОТСТЪПКИ

 1. При записване на втори член от семейството /брат, сестра, майка, баща/, той ползва 10% отстъпка от обявените цени.
 2. Клиент, който ползва ски или сноуборд услугата повече от един курс (четири-, пет- или шестдневен курс в рамките на един и същи сезон/, ползва 10% отстъпка при всяко следващо записване.
 3. При записване на цялото семейство за ски или сноуборд курс ползвате специални отстъпки.

9. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Изменения и допълнения към общите условия се правят по взаимно съгласие между страните. За неизпълнение на общите условия от някоя от страните се прилагат разпоредбите на ЗЗД и българското законодателство.

За допълнителна информация, позвънете на телефони: 02/980 55 33 или 0877/10 14 27 – Нина Узунова , E-mail – nina.moten@abv.bg