Летни програми

Летни лагери

Планински летен лагер на Витоша

Приключенски лагер в Западни Родопи