Летни програми

Общи условия

Общи Условия за провеждане на летните програми на „Мотен Спорт” ООД

(Удостоверение за туроператор – РК-01-6848)

 

 

І. ЗАПИСВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ

Записването и заплащането за всички наши летни програми се извършва “онлайн“ по следният начин:
Предварително запитване през резервационната форма на сайта ни – www.motensport.com или по мейл на tours@motensport.com, за да се информирате и изберете желаната от вас програма. За да изтеглите пакета с Необходими документи, влезте в сайта ни – в менюто „Информация и резервация” – най-отгоре в дясно.
От така изтеглените документи трябва да попълните и подпишете двата документа – Договор за туристическа услуга (от родител /настойник/ на детето) и Декларация за информирано съгласие, след което да ги изпратите, заедно с копие от платежното нареждане на мейл: tours@motensport.com.

а. Заплащането става по банков път на цитираната по-долу сметка, след предварително разменена кореспонденция и потвърждение от наша страна, на мейл – tours@motensport.com или на телефони: 02 980 5533, моб. 0877 10 14 27.

Банкова сметка: „Мотен Спорт“ ООД в „Юробанк България“ АД (Пощенска банка):
BIC: BPBIBGSF IBAN: BG77 BPBI 81701606437120

б. Извършеният превод се удостоверява с платежно нареждане, изпратено на tours@motensport.com.

в. При наличие на специфични заболявания или други особености по отношение на участник в програмите, те трябва да бъдат попълнени в Договора за туристическа услуга.

г. За записвания можете да ползвате резервационната бланка в сайта www.motensport.com – бутон Информация и резервация – най-отгоре в дясно, а необходимите документи за записване можете да изтеглите и оттук.

ІІ. НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

Трите имена и ЕГН /дата на раждане/ на участника в обучението, необходими за сключване на застраховката.

Телефон и имейл за връзка с родителите/настойника.

Наименованието и датата на избраната програма.

Уточнено място за тръгване.

ІІІ. ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕКСКУРЗИИТЕ

1. Началният час на заминаване от София е указан в съответната програма. При заминаване е желателно да чакате 10 мин. по-рано на избраната от вас спирка. Автобусите нямат възможност да правят престой на спирките и да изчакват закъснелите.

2. Ако не се качвате и слизате на началната спирка, е необходимо мястото за качване и слизане да се уточни предварително.

3. Активните занимания са по 4 часа на ден – два часа преди обяд, обедна почивка и два часа след обяд.

4. Осигуряването на храненето по време на програмата е според посоченото в конкретната програма.

ІV. УСЛОВИЯ ЗА ПРОМЯНА И АНУЛИРАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ

1. Еднодневни екскурзии без нощувки

а. На участници, които се откажат от екскурзия, поради заболяване или други уважителни причини до 3 работни дни преди началната дата, се възстановява цялата заплатена сума.
б. На участници, които се откажат от екскурзия, в срок по-малко от 3 работни дни преди началната дата, се възстановяват 70% от цялата заплатена сума.
в. При анлулиране на участие по-малко от 48 часа преди датата или неявяване на участник след започване на екскурзията, заплатената сума не се възстановява.

2. Седмични програми без нощувки

а. На участници, които се откажат от програмата, поради заболяване или други причини до 3 работни дни преди началната дата, се възстановява цялата заплатена сума.
б. На участници, отказали се в деня на започване на програмата се възстановяват 70% от заплатена сума.
в. При реализирани 1 или 2 посещения от програмата се възстановяват 50 % от заплатената сума.
г. При започната програма и пропуснати 3 или 4 дни от нея, заплатената сума не се възстановява.

3. Програми с включени нощувки

а. На участници, които се откажат, поради заболяване или други причини до 5 работни дни преди началната дата, се възстановява цялата сума.
б. На участници, които се откажат, поради заболяване или други причини, в срок по-кратък от 5 работни дни преди началната дата, се възстановяват 70% от стойността на заплатената сума.
в. При отказване на участие по-малко от 48 часа преди началната дата или неявяване на участник след започване на програмата, заплатената сума не се възстановява.

4. Парични средства се възстановяват след представяне на платежното нареждане за преведената сума и предварително обаждане на телефони: 02 980 5533, моб. 0877 10 14 27 или мейл на: tours@motensport.com. Парични средства се възстановяват само в рамките на текущия сезон.

5. Туроператорът е длъжен да уведоми участниците за промени в предварително обявената програма:

а. В срок от 3 работни дни преди началната дата при отмяна на програмата поради недостатъчен брой участници.
б. В срок от минимум 3 дни преди началната дата за промени в сборен пункт или начален час на заминаване.
в. В срок от минимум 3 дни преди началната дата при промени в обектите за посещение.

6. Всеки участник е задължен да спазва предписанията за безопастност при пътуване.

7. „Мотен Спорт“ ООД не носи отговорност за загубени, забравени или откраднати вещи. При загубена или забравена вещ, трябва да ни уведомите своевременно, за да можем да съдействаме за намирането й.

8. Цената на планинската / туристическата застраховка е включена в цената на всяка от програмите. Туроператорът може да откаже да застрахова участник и не носи отговорност при настъпило застрахователно събитие, в случай, че същият не е предоставил коректни лични данни / трите имена, ЕГН /.

V. ОТСТЪПКИ за детските летни програми, организирани от „Мотен Спорт“ ООД.

При записване на втори член от едно семейство /брат, сестра/, той/тя ползва 10% отстъпка от обявените цени.

VІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Изменения и допълнения на тези Общи условия могат да се правят по взаимно съгласие между страните. При неизпълнение на Общите условия от някоя от страните се прилагат разпоредбите на ЗЗД и българското законодателство.

За допълнителна информация, моля звънете на телефони: 02/980 55 33 или 0877/10 14 27 – Нина Узунова ,
Mail: – tours@motensport.com

ВАЖНО:

Моля, изпращайте на tours@motensport.com попълнените и подписани от ваша страна три документа:

  • Договор за туристическа услуга
  • Декларация за информирано съгласие
  • Вносна бележка (платежно) за платената такса за съответната програма.
error: Съдържанието е защитено!