Летни програми

Общи условия

Общи Условия за провеждане на летни програми на Туроператор „Мотен СпортООД

(Удостоверение – РК-01-6848)

І. ЗАПИСВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ

 1. Записването и заплащането на всички летни програми се извършва:

а. В офиса – подлеза на ул.”Гурко” и бул.” В.Левски” – работно време от 09.30 ч. до 17.30 ч.

б. По банков път след предварително разменена кореспонденция и потвърждение от офиса на „Мотен Спорт” по мейл – tours@motensport.com или nina.moten@abv.bg, с приложени попълнен и подписан договор от родител /настойник/ на детето, подписани общи условия и копие от платежно нареждане.

в. За връзка с офиса можете да ползвате резервационната бланка в сайта www.motensport.com – бутон „Резервирай”.

 1. При наличие на специфични заболявания или особености, те трябва да бъдат попълнени в договора.
 2. При записване в някой от офисите на „Мотен Спорт“, Клиентът трябва да получи договор за изброените от него услуги, заедно с касова бележка, която той е длъжен да изиска от Туроператора и да съхранява до приключване на услугата.
 3. При заплащане по банков път, извършеният превод се удостоверява с платежно нареждане.

ІІ. НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

Три имена и ЕГН /дата на раждане/, за сключване на застраховка.

Телефон за връзка и имейл

Място на тръгване.

ІІІ. ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕКСКУРЗИИТЕ

 1. Началният час на заминаване от София е указан в съответната програма. При уточняване на спирката е желателно, Клиентът да чака 10 мин. по-рано на избраната от него спирка. Автобусът не може да прави престой на спирките и да изчаква закъснели клиенти.
 2. При условие, че Клиентът не се качва и не слиза от първа спирка, е необходимо мястото за качване и слизане да се уточни предварително.
 3. Заниманията са по 4 часа на ден – два часа преди обяд, обедна почивка и два часа след обяд.
 4. Изхранване: пълен пансион – закуска, обяд и вечеря.

ІV. УСЛОВИЯ ЗА ПРОМЯНА И АНУЛИРАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ

 1. Еднодневни екскурзии без нощувки

а. На участници, които се откажат от екскурзия, поради заболяване или други уважителни причини до 5 работни дни преди началната дата, се възстановява цялата сума.

б. На участници, които се откажат от екскурзия, в срок по-малко от 5 работни дни преди началната дата, се възстановяват 70% от цялата сум

в. При анлулирене на на заявка до 48 часа предварително или неявяване на участник след започване на екскурзията се удържат 100 % от стойността на съответната проява.

2. Седмични програми без преспиване

а. При пропускане на 3 и повече дни поради заболяване или други уважителни причини се възстановяват 50% от заплатената сума за пълния курс.

б. При пропускане на 1 – 2 дни – суми не се възстановяват, заплаща се пълната цена на курса.

3. Програми с включени нощувки

а. На участници, които се откажат от лагер, поради заболяване или други причини до 10 работни дни преди началната дата, се възстановява цялата сума.

б. На участници, които се откажат от лагер, поради заболяване или други причини, в срок по-кратък от 10 работни дни преди неговото начало, се възстановяват 70% от стойността на съответната проява.

в. При анулиране на участие до 48 часа предварително или неявяване на участник след започване на лагера се удържат 100% от стойността на съответната проява

 1. Парични средства се възстановяват след представяне на касов бон и предварително обаждане в офиса-подлеза на „Гурко” и ”В.Левски” на, тел. 02/980 55 33 или 0877/10 14 27. Парични средства се възстановяват в рамките на конкретния сезон.
 2. Туроператорът е длъжен да уведоми клиента за промени в предварителната програма:

а. В срок от 3 работни дни преди началната дата при отмяна на прогмата поради недостатъчен брой участници.

б. В срок от минимум 3 дни преди началната дата за промени в сборен пункт или начален час на заминаване

в. В срок от минимум 3 дни преди началната дата при промяна в обектите на посещение.

 1. Парични средства се възстановяват в рамките на конкретния сезон.
 2. Клиентът се задължава да спазва предписанията за безопастност при пътуване.
 3. Туроператорът не носи отговорност за загубени /забравени или откраднати вещи. При загубена или забравена вещ, Клиента трябва да уведоми Туроператора до два дни за да може да съдейства за намирането .
 4. Цената на планинската / туристическта застраховка е включена в цената на пакета. Туроператорът може да откаже да застрахова Клиент и не носи отговорност при настъпило застрахователно събитие, в случай, че Клиентът не е предоставил коректни лични данни / три имена, ЕГН /

V. ОТСТЪПКИ за детските летни програми, организирани от СТК „Мотен“.

 1. При записване на втори член от семейството /брат, сестра/, той ползва 10% отстъпка от обявените цени.

VІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ  – Изменения и допълнения към общите условия се правят по взаимно съгласие между страните. За неизпълнение на общите условия от някоя от страните се прилагат разпоредбите на ЗЗД и българското законодателство. За допълнителна информация, позвънете на телефони: 02/980 55 33, 0876 86 02 35 или 0877 10 14 27.