Летни програми

Общи условия

Общи Условия за провеждане на летните програми
на „Мотен Спорт” ООД – 2024г.

(Удостоверение за туроператор – РК-01-6848/2018)

 

 

І. ЗАПИСВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ

Записването и заплащането за всички наши летни програми се извършва САМО “онлайн“ по следният начин:

а. Предварително запитване за свободни места в съответната програма – по мейл на tours@motensport.com или на тел: 02 980 5533, моб. 0877 10 14 27Нина Узунова.

б. Попълване и подписване на Договор за туристическа услуга, който можете да изтеглите от тук

в. При наличие на специфични заболявания или други особености по отношение на участник в програмите, те трябва да бъдат попълнени в Договора за туристическа услуга.

г. За записване за съответната програма ползвайте резервационната Онлайн бланка, която се намира на този линк: https://hub.motensport.com/summer.html

д. Подписаният Договор и копие от платежните документи (вносна бележка за платена такса/и за програмата)
изпращайте САМО чрез същия линк: https://hub.motensport.com/summer.html
При коректно попълнени данни в резервационната Онлайн бланка и добавено най-накрая името и ЕГН на участника, най-отдолу се отваря допълнително меню с 3 реда, където трябва да прикачите сканиран подписания договор и копието от платената такса.

Банкова сметка: „Мотен Спорт“ ООД в „Юробанк България“ АД (Пощенска банка):
IBAN: BG77 BPBI 81701606437120 BIC: BPBIBGSF

ІІ. НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

Трите имена и ЕГН на участника в програмата ( необходими са за сключване на застраховката ).

Телефон и имейл за връзка с родителите/настойника.

Наименованието и датата на избраната програма.

ІІІ. ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕКСКУРЗИИТЕ

1. Началният час на заминаване от София е указан в съответната програма. При заминаване е желателно да сте поне 10 мин. по-рано на посочената начална спирка. Автобусите нямат възможност да правят престой и да изчакват закъснелите.

2. Активните занимания са по 4 часа на ден – два часа преди обяд, обедна почивка и два часа след обяд.

3. Осигуряването на храненето по време на програмата е според посоченото в конкретната програма.

ІV. УСЛОВИЯ ЗА ПРОМЯНА И АНУЛИРАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИИ

1. Еднодневни екскурзии без нощувки

а. На участници, които се откажат от екскурзия, поради заболяване или други уважителни причини до 3 работни дни преди началната дата, се възстановява цялата заплатена сума.
б. На участници, които се откажат от екскурзия, в срок по-малко от 3 работни дни преди началната дата, се възстановяват 70% от цялата заплатена сума.
в. При анулиране на участие по-малко от 48 часа преди датата или неявяване на участник след започване на екскурзията, заплатената сума не се възстановява.

2. Седмични програми без нощувки

а. На участници, които се откажат от програмата, поради заболяване или други причини до 3 работни дни преди началната дата, се възстановява цялата заплатена сума.
б. На участници, отказали се в деня на започване на програмата се възстановяват 70% от заплатена сума.
в. При реализирани 1 или 2 посещения от програмата се възстановяват 50 % от заплатената сума.
г. При започната програма и пропуснати 3 или 4 дни от нея, заплатената сума не се възстановява.

3. Програми с включени нощувки

а. На участници, които се откажат, поради заболяване или други причини до 5 работни дни преди началната дата, се възстановява цялата сума.
б. На участници, които се откажат, поради заболяване или други причини, в срок по-кратък от 5 работни дни преди началната дата, се възстановяват 70% от стойността на заплатената сума.
в. При отказване на участие по-малко от 48 часа преди началната дата или неявяване на участник след започване на програмата, заплатената сума не се възстановява.

4. Парични средства се възстановяват след представяне на платежното нареждане за преведената сума и предварително обаждане на телефони: 02 980 5533, моб. 0877 10 14 27 или мейл на: tours@motensport.com. Парични средства се възстановяват само в рамките на текущия сезон.

5. Туроператорът е длъжен да уведоми участниците за промени в предварително обявената програма:

а. В срок от 3 работни дни преди началната дата при отмяна на програмата поради недостатъчен брой участници.
б. В срок от минимум 3 дни преди началната дата за промени в сборен пункт или начален час на заминаване.
в. В срок от минимум 3 дни преди началната дата при промени в обектите за посещение.

6. Всеки участник е задължен да спазва предписанията за безопастност при пътуване.

7. „Мотен Спорт“ ООД не носи отговорност за загубени, забравени или откраднати вещи. При загубена или забравена вещ, трябва да ни уведомите своевременно, за да можем да съдействаме за намирането й.

8. Цената на планинската / туристическата застраховка е включена в цената на всяка от програмите. Туроператорът може да откаже да застрахова участник и не носи отговорност при настъпило застрахователно събитие, в случай, че същият не е предоставил коректни лични данни / трите имена, ЕГН /.

V. ОТСТЪПКИ за детските летни програми, организирани от „Мотен Спорт“ ООД.

При записване на втори член от едно семейство /брат, сестра/, той/тя ползва 10% отстъпка от обявените цени.

VІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Изменения и допълнения на тези Общи условия могат да се правят по взаимно съгласие между страните. При неизпълнение на Общите условия от някоя от страните се прилагат разпоредбите на ЗЗД и българското законодателство.

За допълнителна информация, моля, пишете ни на мейл: tours@motensport.com или позвънете на телефони: 02/980 55 33 или 0877/10 14 27 – Нина Узунова.

error: Съдържанието е защитено!