Общи условия

[timed-content-rule id=“864″]

Общи Условия за провеждане на летни програми
на Туроператор „Мотен Спорт”ООД

(Удостоверение – РК-01-6848)

І. ЗАПИСВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ

1. Записването и заплащането всички летни програми се извършват :

а. В офиса – подлеза на ул.”Гурко” и бул.” В.Левски” – работно време от 09.30 ч. до 17.30 ч.

б. По банков път след предварително разменена кореспонденция и потвърждение от офиса на СДТ „Мотен” по мейл – tours@motensport.com или nina.moten@abv.bg, с приложни попълнен и подписан договор от родител /настойник/ на детето, подписани общи условия и копие от платежно нареждане.
Банкова сметка: СТД „Мотен“ BG 07 PIRB 80681606437120 Пиреос банк – код PIRBBGSF

в. За връзка с офиса можете да ползвате резервационната бланка в сайта www.motensport.com – бутон „Резервирай”.

2. При наличие на специфични заболявания или особености, те трябва да бъдат попълнени в договора.

3. При записване в някой от офисите на „Мотен Спорт“, Клиентът трябва да получи договор за изброените от него услуги, заедно с касова бележка, която той е длъжен да изиска от Туроператора и да съхранява до приключване на услугата.

4. При заплащане по банков път, извършения превод се удостоверява с платежно нареждане.

ІІ. НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

1. Три имена и ЕГН /дата на раждане/, за сключване на застраховка.

2. Телефон за връзка и имейл

3. Място на тръгване.

ІІІ. ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕКСКУРЗИИТЕ

1. Началният час на заминаване от София е указан в съответната програма. При уточняване на спирката е желателно, Клиентът да чака 10 мин. по-рано на избрана от него спирка. Автобусът не може да прави престой на спирките и да изчаква закъснели клиенти.

2. При условие, че Клиентът не се качва и не слиза от първа спирка, е необходимо мястото за качване и слизане да се уточни предварително.

3. Заниманията са по 4 часа на ден – два часа преди обяд, обедна почивка и два часа след обяд.

4. Изхранване: пълен пансион – закуска, обяд и вечеря.

ІV. УСЛОВИЯ ЗА ПРОМЯНА И АНУЛИРАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ

1. Еднодневни екскурзии без нощувки

а. На участници, които се откажат от екскурзия, поради заболяване или други уважителни причини до 5 работни дни преди началната дата, се възстановява цялата сума.

б. На участници, които се откажат от екскурзия, в срок по-малко от 5 работни дни преди началната дата, се възстановяват 70% от цялата сум

в. При анлулирене на участие по-малко от 48 часа предварително или неявяване на участник след започване на екскурзията се удържат 100 % от стойността на съответната проява.

2. Седмични програми без преспиване

а. При пропускане на 3 и повече дни поради заболяване или други уважителни причини се възстановяват 50% от заплатената сума за пълния курс.

б. При пропускане на 1 – 2 дни – суми не се възстановяват, заплаща се пълната цена на курса.

3. Програми с включени нощувки

а. На участници, които се откажат от лагер, поради заболяване или други причини до 10 работни дни преди началната дата, се възстановява цялата сума.

б. На участници, които се откажат от лагер, поради заболяване или други причини, в срок по-кратък от 10 работни дни преди неговото начало, се възстановяват 70% от стойността на съответната проява.

в. При анулиране на участие до 48 часа предварително или неявяване на участник след започване на лагера се удържат 100 % от стойността на съответната проява

4. Парични средства се възстановяват след представяне на касов бон и предварително обаждане в офиса-подлеза на „Гурко”и”В.Левски” на ,тел. 02/980-55-33 или 0877/10-14-27. Парични средства се възстановяват в рамките на конкретния сезон.

5. Туроператорът е длъжен да уведоми клиента за промени в предварителната програма:

а. В срок от 3 работни дни преди началната дата при отмяна на прогмата поради недостатъчен брой участници.

б. В срок от минимум 3 дни преди началната дата за промени в сборен пункт или начален час на заминаване

в. В срок от минимум 3 дни преди началната дата при промяна в обектите на посещение.

6. Парични средства се възстановяват в рамките на конкретния сезон.

7. Клиентът се задължава да спазва предписанията за безопастност при пътуване.

8. Туроператорът не носи отговорност за загубени /забравени или откраднати вещи. При загубена или забравена вещ, Клиента трябва да уведоми Туроператора до два дни за да може да съдейства за намирането .

9. Цената на планинската / туристическта застраховка е включена в цената на пакета. Туроператорът може да откаже да застрахова на Клиент и не носи отговорност при настъпило застрахователно събитие, в случай, че Клиентът не е предоставил коректни лични данни / три имена, ЕГН /

VІ. ОТСТЪПКИ за детските летни програми, организирани от СДТ „Мотен“.

1. При записване на втори член от семейството /брат, сестра/, той ползва 10% отстъпка от обявените цени.

2. Клиенти преминали курс ски /сноуборд през текущия сезон ползват 5% отстъпка от цената, при представяне на талон.

3. Обявените отстъпки не са валидни за програма „Сърф лагер в къмпинг Градина“.

4. Обявените отстъпки не се комбинират помежду си.

VІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ  – Изменения и допълнения към общите условия се правят по взаимно съгласие между страните. За неизпълнение на общите условия от някоя от страните се прилагат разпоредбите на ЗЗД и българското законодателство. За допълнителна информация, позвънете на телефони: 02 980 55 33, 0876 86 02 35 или 0877 10 14 27.

[/timed-content-rule][timed-content-rule id=“865″]

Общи Условия за провеждане на ски и сноуборд обучение
на Туроператор „Мотен Спорт”ООД

(Удостоверение – РК-01-6848)

I. ЗАПИСВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ

Записването и заплащането  за ски и сноуборд обучение се извършват :

В офиса – подлеза на ул.”Гурко” и бул.” В.Левски” – работно време от 09.30 ч. до 17.30 ч.

В офиса на ски училище ”Мотен” в х. Алеко, Витоша- работно време – 09.00 ч. до 15.30 ч.

По банков път след предварително изпратен имейл на nina.moten@abv.bg , с попълнен и подписан  договор от родител /настойник/ на детето, подписани общи условия  и копие от платежно нареждане. При заплащане по банков път, първият ден от курса, Клиента трябва да изисква от служител на”Мотен Спорт”, в автобуса, карта за ски или сноуборд обучение.

 Банкова сметка: „Мотен Спорт“ BG 07 PIRB 80681606437120 Пиреос банккод PIRBBGSF

При наличие на специфични заболявания или особености, те трябва да бъдат попълнени в договора.

При записване в някой от офисите на „Мотен Спорт“, Клиентът трябва да получи договор за изброените от него услуги, заедно с касова бележка, която той е длъжен да изиска от Туроператора и да съхранява  до приключване на услугата.

II. Необходима информация за записване:

1. Три имена и ЕГН /дата на раждане/

2. Телефон за връзка и имейл

3. Място на тръгване.

4. Ръст и номер обувки – ако Клиентът ще ползва екипировка от гардероба на „Мотен ”

5. Когато Клиент на ски училището ползва собствена екипировка, то тя трябва да бъде в пълна изправност и надписана с имената на Клиента. Размерът на ските или сноуборда, трябва да бъде съобразен с ръста на Клиента.

6. Ниво на умения на Клиента (начинаещ, напреднал);

7. При обучение на чужд език /английски, немски, френски или руски/ цената на обучението се повишава с по 5 лева на час.

III. ЛИФТ КАРТИ

1. Цената на ски съоръженията /влек или лифт/, не е включена в пакетните цени и се заплаща допълнително.

2. Стойността на лифт картата не се възстановява, при лошо време, загубване, повреждане, болест, спиране на тока и други.

3. При закупуването на лифт картата се плаща депозит от 5 лв., който се възстановява след връщането на картата.

IV. ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСОВЕТЕ:

Тръгване и връщане:

тръгване в 00 ч. – връщане в 16.30 ч. – 17.00 ч.

Автобусът тръгва от стадион „Васил Левски” – първа спирка. Автобусът се движи по маршрут: бул. „България“ – Драгалевци площада – хижа „Алеко“.

Спирки: 1. Бензиностанция „Шел“ на бул. „България“ – спирка „Ручей“; 2. спирка на „БИЛА“ – след бул.“Т. Каблешков“ на спирката на автобус  64;  3. Драгалевци – площада.

При уточняване на спирката е желателно, Клиентът да чака 10 мин. по-рано на избрана от него спирка. Автобусът не може да прави престой на спирките и да изчаква закъснели клиенти. На връщане спирките са от срещуположната страна в посока центъра.

При презаверяване на неизползвана услуга извън сроковете за анулация се доплаща 12 лв. за транспорт.

При желание за ползване само на транспорт, цената е 12 лв. за двете посоки.

При условие,че Клиентът не се качва и не слиза от първа спирка, е необходимо мястото за качване и слизане да се уточни предварително.

 „Мотен Спорт“ не поема отговорност при нарушен график на работа на училището и осигурен транспорт, вследствие на проблем с почистването или проходимостта на пътя  Драгалевци – х. „Алеко“.

Времетраене на курсовете: Обучението е 4 часа на ден – два часа преди обяд, обедна почивка и два часа след обяд. Груповото обучение се провежда в групи от 6 до 12 човека, разпределени в класове, според нивото на техните умения.

V. Изхранване:

1. Обядът не влиза в цената на пакета. За целта трябва да се подсигури сух пакет и вода.

2. При желание и предварителна заявка,срещу допълнително заплащане може да подсигурим топъл обяд в х. Алеко,който включва – топла супа и основно ястие. При предварителна анулация на заявен обяд до 24 часа , купонът може да се презавери до 2 седмици от крайната  дата на курса.

3. По време на обедната почивка на всички участници се предоставя безплатно чай.

VI. Условия за изменение и анулиране на тип програма

1. Клиентът може да анулира заявен ски/сноуборд курс или част от него, без да дължи неустойка до 5 работни дни преди договорената начална дата.

2. При анулиране на ски/ сноуборд курс в срок от 5 работни дни до 48 часа преди договорената начална дата, туроператорът възстановява на Клиента 70% от заплатената цена.

3. При анулиране, след посочените срокове или при пропуснати занимания, след започнал курс, туроператорът не дължи възстановяване на средства на Клиента.

4. При започнат курс и пропуснати занимания, поради болест или друга уважителна причина, туроператорът договаря с Клиента друг възможен срок за провеждане на пропуснатите занятия , в рамките на две седмици от крайната дата на заявения курс. В тези случаи Клиентът заплаща допълнително стойността на планинската застраховка за новия срок на обучение и транспорта за пропуснатите дни.

5. Ако курсът не може да започне поради липса на условия (недостатъчна снежна покривка), туроператорът съгласува с Клиента друг срок, в подходящо за него време. При невъзможност от страна на Клиента за провеждане на курса в друг период заплатената сумата се възстановява без неустойки.

6. Туроператорът възстановява на Клиента парични средства само след представяне на договор с приложен касов бон или копие от платежно нареждане и предварително обаждане в офиса-подлеза на „Гурко” и”В.Левски”, на тел. 02/9805533 или 0877101427 и в писмен вид на email:nina.moten@abv.bg.

7. Парични средства се възстановяват в рамките на конкретния ски сезон.

8. Клиентът се задължава да спазва правилата за безопастност на пистата на ски център „Алеко”.

9. Туроператорът не носи отговорност за загубени /забравени или откраднати вещи. При загубена или забравена вещ, Клиента трябва да уведоми Туроператора до два  дни  за да може да съдейства за намирането .

10. Цената на планинската застраховка е включена в цената на пакета. Ако Клиент пропусне един или повече дни от курса, но впоследствие довърши обучението си, за всеки от допълнителните дни , ще трябва да заплати  стойността на застраховката.Туроператорът може да откаже да застрахова Клиент и не носи отговорност при настъпило застрахователно събитие, в случай, че Клиентът не е предоставил коректни лични данни / три имена, ЕГН

VII. ОТСТЪПКИ

1. При записване на втори член от семейството /брат, сестра, майка, баща/, той ползва 10% отстъпка от обявените цени.

2. Клиент, който ползва ски или сноуборд услугата повече от един курс (четири-, пет- или шестдневен курс в рамките на един и същи сезон/, ползва 10% отстъпка при всяко следващо записване.

3. При записване на цялото семейство за ски или сноуборд курс ползвате специални отстъпки.

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ Изменения и допълнения към общите условия се правят по взаимно съгласие между страните. За неизпълнение на общите условия от някоя от страните се прилагат разпоредбите на ЗЗД и българското законодателство.

За допълнителна информация, позвънете на телефони: 02/980 55 33 или 0877/10 14 27 – Нина Узунова , E-mail – nina.moten@abv.bg

[/timed-content-rule]

error: Съдържанието е защитено!