Инициатива „Бира за смет“ на СТД „Мотен“ и Бира „Витошко Лале“

14 септември 2019г. – хижа Алеко, Витоша

На 14.09.2019г. пред хижа Алеко на Витоша беше първото издание на инициативата „Бира за смет“ – съвместна идея на екипа на СТД „Мотен“ и партньорската подкрепа от сърцатите производители на бирите „Витошко лале“.

В рамките на традиционната инициатива на БТВ „Да изчистим България заедно“ ние (нашият колега Желязко) решихме да приложим христоматийния пример от приказката „Сливи за смет“, само че в бирен вариант:

  • Бяхме подготвили достатъчно пликчета за боклук и ръкавици за съзнателните туристи и посетители на района около хижа Алеко
  • На всеки донесъл ни пликче със събран боклук – всякакъв вид отпадъци от изкуствени и трудноразградими материали, както и фасове – давахме безплатно изстудена бира „Витошко лале“, според вида и количеството на предадения боклук.
  • „Топ чистачите“ на събитието – двама млади планински бегачи, които тичайки довлачиха един огромен 700 литров пластмасов бидон за вода, кой-знае-как захвърлен върху морените над хижа Алеко, на средата на писта „Стената“, спечелиха заслужено един стек бира и овациите на публиката, която отдолу гледаше как тичат, мъкнейки бидона (при снимките е приложено клипчето).
  • Разбира се за най-малките „чистачи“ раздавахме чай и поощрителни лакомства.

Няма коментари

Публикувайте коментар